Inkludering på riktigt – så funkar det
PUBLICERAD 23/10/2023
Lästid ca 2 min

Inkludering på riktigt – så funkar det

Organisationer som är jämställda och inkluderande har större förutsättningar att bli framgångsrika. Men hur kan du som ledare gå från de viktiga värdeorden till att rent praktiskt skapa inkluderande organisationer, tjänster och arbetsprocesser? Det vet LEDA20 som utbildar i ämnet.

Att leda och styra jämställt och inkluderande handlar om förmågor, kompetenser och strukturer men också systematik, kommunikation och processer. Som enskild ledare behöver du kunna förstå dina egna erfarenheter, normer och föreställningar för att ha möjlighet att förändra. En grupp som blir duktig på att inkludera varandras perspektiv genom bemötande, värdegrund och kultur kan enklare synliggöra maktförhållanden och ledningsstrukturer – och därmed skapa förändring som ger resultat.

Tydliga mål och mätbara effekter

Genom att samla och analysera kvantitativ och kvalitativ data kan ledare öka kunskapen i organisationen och hitta ett gemensamt språk för att hur ni ska hantera de situationer som skaver. Tydliga mål, perspektiv och uppföljning ger mätbara effekter. En ledning som tar ett aktivt ägandeskap i frågan vet hur de ska ge mandat till de individer och grupper som behövs för att driva på förändringsarbetet.

Så går du från ord till handling

Att inte bara skriva fina värdeord utan faktiskt implementera jämställdhet och inkludering i företaget kan vara en utmaning. Därför erbjuder LEDA20 utbildningar i JGL (Jämställdhet Genus Ledarskap), UGL (utveckling grupp och ledare) och UL (utvecklande ledarskap) och agerar också som rådgivare i ämnet. LEDA20 kommer också snart ut med en bok som ska hjälpa chefer och ledare att åstadkomma förändring.

Det här är LEDA20

LEDA20s affärsidé är att bidra till sociala hållbarhetseffekter för både offentlig och privat sektor. Bolaget utbildar och handleder bland annat stora offentliga organisationer, liksom chefer, ledningsgrupper och styrelser som vill styra jämställt och inkluderande. LEDA20 arbetar även med ledningsgruppsutveckling med hjälp av UL (utvecklande ledarskap).

Baserat på värdegrundsfrågor

Grundarna är Liselott Vahermägi och Charlotte Axelsson som driver LEDA20 tillsammans. Liselott har lång erfarenhet av att inneha ledarroller samt stor erfarenhet av att utbilda och handleda chefer, ledare och medarbetare i värdegrundsfrågor, särskilt kopplat till inkludering och jämställdhet. Hon hjälper er organisation att skapa de bästa förutsättningarna att utvecklas så att människorna i organisationen kan må bra och leverera på en hög nivå. Charlotte har i sin tur många års erfarenhet som chef och handleder kommuner, regionala och statliga förvaltningar, högskolor, privata företag, ESF-projekt och ideella organisationer i ledarskaps- ledningsgrupp- och organisationsutveckling.

Många vill gå utbildning – enligt ”veckans fråga”

Enligt ”Veckans fråga” här på HR-nytt så har 33% av våra läsare gått en UGL-kurs och 17% skulle gärna vilja. Kanske dags att göra slag i saken? Läs mer om JGL- , UGL och UL-utbildningar på leda.se