Krångligt att söka jobb? - Svenskarna vill kunna söka jobb enklare
Foto: Anita Rae
PUBLICERAD 28/2/2024
Lästid ca 3 min

Krångligt att söka jobb? - Svenskarna vill kunna söka jobb enklare

En ny undersökning från Jobbland visar att jobbsökning fortfarande inte är en enkel process – något svenskarna vill ändra på.

Hälften av jobbsökarna vill kunna söka enklare

I en studie om jobbsökande* svarade upp mot hälften av respondenterna att en enklare ansökningsväg skulle underlätta när de söker jobb.

På frågan om vilka förändringar de vill se först i jobbsökande så blev topp 3:

 1. Jag hade tagit bort de långa ansökningsformulären 34,3 %.
 2. Jag hade minskat antalet steg i rekryteringsprocessen.31,8 %.
 3. Jag hade gjort det möjligt att ansöka via mobilen 29,3 %

Det är mycket uppskattat bland kandidater att kunna söka jobb på ett enklare sätt. Om arbetsgivare anpassar sig efter detta, kommer fler relevanta kandidater att söka. Detta leder i sin tur till konkurrensfördelar då företagen får tillgång till den bästa kompetensen och därigenom kan öka sin produktivitet och innovationskraft.
Anita Rae, VD för Jobbland Sverige.

Expertens 6 tips till arbetsgivare

Anita Rae, ger sina tips till arbetsgivare så att de bättre kan anpassa sig efter kandidaterna – och få konkurrensfördelar.

 1. Allt börjar i jobbannonsen
  Sätt tydliga krav och fokusera på det viktigaste. Då kommer ni att attrahera de som passar bäst i den kravprofil ni söker, och minimera överflödiga ansökningar – de som inte känner sig träffade kommer inte att söka.
 2. Låt kandidaten se så mycket av jobbet och er företagskultur som möjligt redan innan denne söker.
  Då kan hen avgöra om hen tror att hen passar in hos er – och ni slipper lägga tid på varandra om ni inte är en match. Jag rekommenderar att kommunicera lönespann, hur en vanlig dag på jobbet är, konkreta exempel på er företagskultur och arbetskultur, filmer från arbetsplatsen och recensioner av arbetsplatsen från nuvarande och tidigare medarbetare.
 3. Våga tänk nytt i ansökan
  Strunta i CV och personligt brev! Att svara på urvalsfrågor för att undersöka kompetens är ett alternativ. Och om ni ändå vill ha CV, testa istället med länk till Linkedin profil om det är relevant? Det här kommer garanterat sänka tröskeln för att ansöka.
 4. Använd tester, det kan hjälpa till att identifiera de mest lämpliga kandidaterna för vidare övervägande.
 5. Be om portfolio eller case för att bedöma kompetens.
  OBS! Var mån om kandidatens tid. Om denna gör ett case värt en dags arbetstid så är chansen stor att kandidaten blir besviken på er som arbetsgivare om hen inte får jobbet, vilket kan sabba ert arbetsgivarvarumärke. Sätt en tidsram för case:et!
 6. Ge kandidater möjlighet att ha första intervjun när det passar dem. Skicka frågor i förväg och be dem svara i en video. Då kan de ha intervjun på sina egna villkor, och du som rekryterar sparar tid.

En majoritet ansöker från mobilen

Undersökningen visar att 80 procent söker jobb från mobilen. Jämförelsevis visar en stor undersökning** bland arbetsgivare att majoriteten fortfarande använder mail, eller andra ansökningsvägar, med krav på CV:n och personliga brev – vilka inte är mobilvänliga.

Det är tydligt att kandidaters önskan om ett lättare sätt att söka jobb inte blir tillmötesgått av arbetsgivare i hög utsträckning. Det finns en norm av att CV och personligt brev är ett test i sig, att bara den som orkar lägga tid på sin ansökan har tillräcklig motivation för jobbet. Men det finns många andra sätt att utvärdera motivationen hos kandidaterna.

Läs mer på HRnytt:

Topplista - Mest populära jobben 2023

Här är jobben som minskar och jobben som trotsar trenden och ökar


Om undersökningen

*Arbetslivsenkäten genomfördes på Jobbland.se under 2022, med 1 009 respondenter. Den demografiska uppdelningen av svarande var som följer:

– Kön: 64 % kvinnor, 35 % män, <1 % övriga eller ej besvarat
– Åldersintervall: 6 % under 18, 21 % 18–24, 12 % 25–34, 27 % 35–49, 33 % 50–64, 0,6 % 65 eller äldre
– Sysselsättning: 45 % heltid, 23 % arbetslösa, 17 % deltid, 9 % student, <1 % föräldralediga eller frilans

**Den nationella rekryteringsundersökningen 2023 publicerades den 26 maj 2023 och totalt deltog 1010 yrkesverksamma inom rekrytering, HR eller företagsledning.