Kunskap om strategiskt beslutsfattande utvecklar det egna ledarskapet
Foto: Rolph Hey
PUBLICERAD 23/5/2024
Lästid ca 4 min
Intervju

Kunskap om strategiskt beslutsfattande utvecklar det egna ledarskapet

Executive MBA-programmet vid Stockholms universitet är ett internationellt ackrediterat ledarutvecklingsprogram. I en intervju berättar en av deltagarna, Rolph Hey, för HRnytt om erfarenheterna från programmet.

Programmets tema är "Att leda i en dynamisk och komplex omvärld" och ska stärka färdigheter inom relevanta områden i syfte att ge deltagare ett holistiskt och fokuserat perspektiv på affärsstyrning.

2021 till 2023 gick du Executive MBA-programmet. Vilka är dina främsta insikter från programmet?

MBA-Programmet har varit väldigt väl komponerat men det som lämnade det största avtrycket på mig och många av mina kurskamrater var kursen som tog upp mycket kring strategiskt beslutsfattande. Ämnet var väldigt inspirerande och kurslitteraturen introducerade oss till Kahneman som har gjort banbrytande forskning inom området, vilket han också fått nobelpriset för. Som ledare så måste man fatta många beslut och att bättre förstå sin egen partiskhet i de beslut som man fattar har varit en värdefull insikt.


Att ha en röd tråd kring hållbarhet kändes rätt i tiden och något som alla företag behöver satsa mer på.


Sedan så har själva innehållet varit av stor vikt när jag valde just detta MBA-programmet. Att ha en röd tråd kring hållbarhet kändes rätt i tiden och något som alla företag behöver satsa mer på för att vara relevanta gentemot sina kunder. Kunskap om hållbarhet är mycket värdefull oavsett vilken roll man har i ett företag. Detta är något jag tar med mig i min nuvarande och i mina framtida roller.

Är det något särskilt du blivit mer medveten om som du vill lyfta fram?

Under hela vårt liv och vår karriär så utvecklas vi som individer. Men det är inget i jämförelse med när man skapar rätt förutsättningar och samlar en grupp av extremt ambitiösa och motiverade individer. Den personliga utveckling jag har upplevt har varit otrolig och är dels ett resultat av ett starkt MBA-program med väldigt kunniga föreläsare, dels av en sammansvetsad grupp där alla har bidragit med sin erfarenhet. För mig så har detta varit en lärande miljö som inte kunde ha uppstått på något annat sätt.


Jag är mer övertygat än någonsin att vi som ledare måste frigöra den otroliga potential som finns i våra medarbetare.


Ser du annorlunda på ledarskapsrollen efter att du gått igenom utbildningen?

Utbildningen har hjälpt mig att förstå ledarskap utifrån olika teorier och sätta detta i perspektiv med mitt eget ledarskap. Sedan har min examensuppsats fokuserat på effekten av Covid-19 på ledare inom vår organisation. Detta gav mig tillfälle att intervjua några kollegor i ledande positioner och analysera hur deras ledarskap hade påverkats och därmed komma till några intressanta slutsatser att ha i åtanke när man leder andra. Jag är mer övertygad än någonsin om att vi som ledare måste frigöra den otroliga potential som finns i våra medarbetare och ge dem stöd att lösa de mest komplexa utmaningar som ligger framför oss. Jag har insett att ledarskap inte är synonymt med att vara längst fram och förvänta sig att andra följer efter.

Vilken nytta har du haft av programmet i din nuvarande roll?

Programmet har gett mig kunskap i alla delar av ett företag och den holistiska förståelse jag behöver i min dagliga roll. Men jag har också blivit bättre på att ta till mig ny kunskap inom områden där jag inte är expert. Detta är utan tvekan ett resultat av programmet.

Sedan har det också varit ett kvitto på att fortfarande klara av att ta till sig ny kunskap och behålla sin attraktivitet på arbetsmarknaden. Det finns utan tvekan en effekt för självkänslan som förhoppningsvis uttrycker sig i ett ledarskap med större självförtroende och mer empati.


Kunskap är färskvara och färsk kunskap skall
man ta tillvara när man konkurrerar.


Har det lett till några nya karriärsteg eller ansvarsområden?

Jag fick min nuvarande roll i slutet av 2023, inte långt efter att ha avslutat min MBA. Jag hade varit väldigt tydlig med vår ledning att jag kände mig redo att anta en ny utmaning och sedan blir det ju alltid lite slumpen när ett tillfälle dyker upp. Det har definitivt fyllt tomrummet som programmet lämnade efter sig eftersom man var så van att plugga kvällar och helger. Sedan har jag även fått en positiv kommentar från en av våra beslutsfattare som såg utbildningen som ett plus i beslutet att ge mig en ny tjänst. Kunskap är färskvara och färsk kunskap skall man ta tillvara när man konkurrerar.

Berätta om dig själv. Vem är Rolph Hey?

Jag är 52 år, fransman, bor i Stockholm med min fru och vår 12-åriga son och jobbar sedan 7 år tillbaka i Uppsala. Jag är Sr Director Project Management Office (PMO) på Thermo Fischer Scientific, ett världsledande bolag inom Life Science med över 130,000 anställda globalt. Jag ansvarar för projektkontoret inom vår ImmunoDiagnostics division (IDD) där vi utvecklar produkter för in-vitro testning av allergier och autoimmuna sjukdomar. Att jobba i en bransch som fokuserar på patienter och siktar på att förbättra människors livskvalitet genom att hjälpa att fastställa en diagnos är ytterst givande.


Läs mer om Executive MBA-programmet