Nio av tio kvinnor saknar en förebild inom tech
PUBLICERAD 10/3/2023
Lästid ca 2 min

Nio av tio kvinnor saknar en förebild inom tech

Var fjärde kvinna i Sverige mellan 16 och 30 år har fått ett ökat intresse för att arbeta med it/tech under de senaste tre åren. Samtidigt ses tech-branschen som exkluderande och nio av tio kvinnor saknar en förebild.

En ny riksomfattande undersökning visar hur unga kvinnor i Sverige ser på it/tech-branschen. Samtidigt som sju av tio kan tänka sig att arbeta med något tech-relaterat yrke (70 %) svarar sex av tio att de inte ser det som lockande att arbeta inom tech-branschen generellt (60 %). Majoriteten ser tech-branschen som ”svår” och ”grabbig”. Hälften av de tillfrågade (49 %) tror att branschen behöver bli mer inkluderande om fler kvinnor ska lockas dit.

  • Det är fler kvinnor som vill arbeta MED tech än som vill arbeta INOM tech-branschen. Det kan ses som ett misslyckande av branschen i ljuset av alla satsningar för att locka kvinnor till it/tech.
  • Nio av tio saknar en kvinnlig förebild inom tech.
  • Andelen som kan tänka sig att studera inom it/tech minskar.
  • Fyra av tio är oroade över hur bristen på kvinnor inom it/tech påverkar utvecklingen av samhället negativt.
  • Nästan var femte upplever att den teknik som de använder sig av i sin vardag inte är lika anpassad för kvinnor som för män (18 %). Detta (gender bias data) är kanske en av vår tids främsta jämställhetsfrågor som ingen talar om.

"Under de nio år som vi genomfört dessa undersökningar syns fortfarande stora utmaningar för tech-branschen när det kommer till att attrahera unga kvinnor. Intresset för de yrken som finns inom tech är stort, men uppfattningen av branschen som helhet avskräcker." – Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence


Om undersökningen

Undersökningen baseras på svar från 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år, intervjuade genom Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade webbpanel. Totalt rör det sig under åren om tusentals intervjuer över nästan ett decennium, så resultaten är av hög kvalitet och statistiskt säkerställda.

Undersökningen har genomförts av Insight Intelligence tillsammans med Foxway, Tietoevry och Bredband2.