Så blir du och din organisation stjärnor på självledarskap
PUBLICERAD 10/11/2022
Lästid ca 3 min

Så blir du och din organisation stjärnor på självledarskap

I dagens snabbrörliga arbetsklimat är självledarskap viktigare än någonsin. Vi integrerar mer med varandra, hanterar mer information och behöver sortera och analysera större och större mängd data – vilket ställer stora krav på dagens ledare. Självledarskap hjälper till att prioritera, fördela ansvar och tydliggöra dina och verksamhetens mål.

Vad är självledarskap?

Självledarskap handlar om hur du styr dina tankar och beteenden mot specifika visioner. Betoningen ligger alltså på att du styr, snarare än att bli styrd av andra.

Vad är syftet med självledarskap?

Genom att organisera din vardag, ta ansvar och lägga tid på rätt saker kommer du närmare din och verksamhetens vision. Som chef blir du helt enkelt en effektiv kraft som leder både dig och andra till framgång. Självledarskap i organisationen ökar företagets konkurrenskraft, liksom medarbetarnas – och din egen – prestationsförmåga. Det får dig att bli ditt bästa jag och ta till vara din och medarbetarnas kapacitet till fullo.

Började med distansarbete

Man kan säga att pandemin gav de flesta av oss en slags snabbkurs i självledarskap. När vi jobbade på distans var vi tvungna att snabbt vänja oss vid tanken att själva planera och prioritera vår vardag. Nu när vi är tillbaka på kontoret har vi ett utmärkt tillfälle att utnyttja den förmågan och utveckla självledarskapet.

Hur kan HR påverka?

Genom att skapa rätt processer som ge utrymme för självledarskap i organisationen underlättar du även för medarbetarna. Med kollegor som leder sig själva lär du dig att ta ledarrollen i vissa situationer, men också att lämna över den till andra och ta en mer stöttande roll ibland. Som ledare inom HR uppmuntrar du självledarskap genom att fördela ansvar. Här krävs stor tillit till dina medarbetare och deras egen förmåga att lösa problem – och skapa nya arbetssätt.

Organisatoriskt självledarskap

En organisation som har medarbetare som tar ansvar, avlastar dig som chef. Mede fler ledare i organisationen, får du mer till er kärnverksamhet. Organisatoriskt självledarskap gör att medarbetarna själva vet hur de ska ta beslut som leder till målet och tar stöd när det behövs. Som ledare hjälper du till att fördela ansvar och kommunicera uppdrag på ett tydligt sätt.

Prioritera mera

Den kanske största och svåraste delen av självledarskap är att prioritera rätt saker i arbetsvardagen. Det gör du genom att tydliggöra målen för dig själv och dina medarbetare och kommunicera varför det är viktigt för dig att ni tar er dit. När alla förstår varför, kommer ni få det mycket lättare att prioritera rätt uppgifter. Självkännedom lär er insikter om var tidstjuvarna finns och tydliggör vad visionerna är – vilket gör det enklare att motivera och engagera hela verksamheten i den riktningen.

Självledarskap förtydligar målen

Hur du tar ansvar för dig själv och ditt arbete påverkar ditt och organisationens dagliga mående. Det skapar i sin tur förutsättningar för att verksamheten ska kunna få ut det bästa av medarbetarna på arbetsplatsen. En av de viktigaste faktorerna i självledarskap är därför att veta vilka varje individs personliga mål är – och våga ta de svåra besluten efter det. Är det till exempel så att individens och verksamhetens intressen inte allierar, behöver du kanske ta beslut om att de bör söka sig någon annanstans. Alternativt se om de kan använda sina styrkor på ett annat sätt i en annan roll.

Reflektion och återhämtning

Självledarskap handlar till stor del även att ta ansvar för sitt eget välmående och hälsa. Genom att dagligen reflektera över vad du känner dig stressad över och energiplanera för att prioritera återhämtning, ser du till att du får en hållbar arbetsvardag. En god ledare lär också ut den förmågan till andra, så att du kan förebygga skadlig stress hos dina kollegor och förhindra eventuella sjukskrivningar.

Träna, träna, träna

Självledarskap är inget som kommer automatiskt, utan är en kompetens som vi alla behöver öva på. Därför gäller det att varje dag försöka reflektera vad som fungerar bra för oss och vad som vi kan ändra på. Det är också viktigt att göra i grupp med andra, så att vi kan få koll på våra styrkor och utmaningar. Gör det till en vana att hela tiden kompetensutveckla inom självledarskap och göra övningar och reflektioner som leder till ökad kunskap – för dig och hela verksamheten.