Så bygger du en lärandekultur
PUBLICERAD 28/2/2023
Lästid ca 3 min

Så bygger du en lärandekultur

Det kan vara svårt att få chefer och medarbetare att engagera sig och faktiskt gå de utbildningar som HR köper in. Så hur främjar du en kultur där medarbetare vill lära nytt och lära om? Fredrik Bardon, vd på Brights delar med sig av sina bästa tips.

Skapa en kultur där det är coolt att:

 • Vara nyfiken
  Uppmuntra till exempel medarbetarna att följa med en kollega på ett möte för att lyssna in och lära.
 • Våga skryta
  Bygg en kultur där det är okej att skryta om saker man lärt sig, ett resultat man tycker att man fick till eller ett möte man genomförde riktigt bra. Det inspirerar andra.
 • Våga dela misstag
  Både när det gått mindre bra eller där man gjort bort sig rejält. Det är bra att dela, roligt att skratta åt och ni slipper göra om samma misstag hela tiden. Kanske enkelt i teorin men ska det hända bör chefen ta ansvar för att sätta en struktur så att det faktiskt sker. T.ex. genom separata möten eller som stående punkt på agendan.
 • Skapa utrymme för god vänskap på arbetsplatsen
  Är vi nyfikna på varandra och intresserar oss för varandra, så kommer det vara mycket lättare att både fråga och dela insikter och nyvunna kunskaper. Allt från hard facts, soft skills eller fun facts. Som chef kan du underlätta detta genom sociala aktiviteter, roterande team, och att allas röster kommer till tals.

Hur implementerar man ny kunskap i organisationen?

Det finns flera saker som spelar in när det kommer till att implementera ny kunskap. När det kommer till att bygga en organisation som lever lärande behöver man:

Strategi

Att lärandet har en tydlig plats i affärsstrategin och att det finns en gemensam syn kring vad lärande är och vilken roll lärandet ska fylla inom organisationen – alla måste veta både vad och varför man behöver lära!

Struktur

Att det finns strukturer som gör att lärandet inte blir en engångshändelse, utan något som sker löpande i vardagen (finns inte strukturen så kommer tiden slukas av annat).

Kultur

Att det finns ett ledarskap och ett medarbetarskap där lärande hyllas och uppmuntras (detta gör man lättast genom att börja med ledarna = ledarskapsträning).

Effektiv och värdeskapande utbildning

Att den träning och utbildning som sker inom organisationen är effektiv och anpassad efter organisationens behov och förutsättningar, men även att det finns utrymme för medarbetarna med sig, nyttja och bygga vidare på den kunskap man byggt under utbildningen i det dagliga arbetslivet. Och denna sista punkt – bryggan mellan utbildningen och arbetet – är otroligt viktigt.

Att ta ansvar för att reflektera och sammanfatta

För att man som företag, med ganska små medel, ska få upp lärandekulturen och inspirera till lärande så bör man ha en struktur där alla som gått en utbildning, eller lärt sig något nytt, tar ansvar för att reflektera och sammanfatta vad man tar med sig och på valfritt sätt dela detta med gruppen. Genom detta säkerställs att den som lärt sig något nytt reflekterar vad man tar med sig och därigenom repeterar kunskapen och summerar sina take aways. Man tränar också på att dela information med andra personer, inspirerar (förhoppningsvis) fler att lära samt att en större grupp än bara de som gått en utbildning/lärt sig något nytt får ta del av de nyvunna kunskaperna. Det kostar noll utöver tid och ger så mycket tillbaka.

Gör det tillsammans

Om man tränar tillsammans med någon är det större chans att träningen blir av än om du bokat något själv. Det samma gäller med lärande. Det är mycket roligare att lära sig något nytt tillsammans med någon annan. Man kan reflektera tillsammans, hjälpa varandra när det är tufft samt påminna varandra om de nyvunna kunskaperna om de skulle falla i glömska. "Return on learning" blir garanterat högre om arbetsplatsen har en struktur där kollegor hittar en partner som de går utbildningar med eller lär sig nya saker tillsammans med.

Allt hänger ihop

Jobb är lärande och vice versa. Det gäller att få till ett inbäddat lärandetänk på arbetsplatsen. Ge medarbetare tid för att berätta vad de lärt sig om de t.ex behövt fokusera på att sätta sig in i ett nytt område inför en uppgift.

Det vill säga – jobb och lärande i ett.