Svenska arbetsgivare lägger mindre pengar på kompetensutveckling än konkurrentländer
PUBLICERAD 8/11/2023
Lästid ca 2 min

Svenska arbetsgivare lägger mindre pengar på kompetensutveckling än konkurrentländer

En ny undersökning visar att arbetsgivare i Sverige satsar mindre på utveckling av sina medarbetare än arbetsgivare i konkurrentländer

Att kompetensutveckla sina medarbetare kan leda till minskad personalomsättning. Det kan också ge mer engagerade och motiverade medarbetare som har lättare att vara effektiva i sitt jobb.

Undersökningen visar att nästan två av tre HR-chefer i Sverige och lika många i övriga världen anser att deras personal behöver träning eller utbildning. Däremot lägger svenska arbetsgivare mindre pengar på kompetensutveckling än vad arbetsgivare i andra länder gör.

Sverige satsar mindre

  • I Sverige lägger 40 procent av arbetsgivarna fyra procent eller mer av lönekostnaden på utveckling av sina medarbetare.
  • Det ska jämföras med det globala snittet där 56 procent av arbetsgivarna använder en lika stor andel av lönesumman till utveckling av medarbetare.
  • Bland de länder som satsar mest finns länder som Storbritannien, Tyskland och Japan

"Årets Cranet-rapport slår hårt mot den svenska självbilden där vi ofta ser oss som ett föredöme när det kommer till medarbetarnas möjligheter till utveckling. Cranet-rapporten är helt klart en tankeställare. Med tanke på att så många svenska arbetsgivare ger starka uttryck för att det är svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens borde intresset för att kompetensutveckla de medarbetare som man har vara större." - Johanna Flanke, generalsekreterare, Sveriges HR-förening.

Privata arbetsgivare satsar mer

Svaren från de 500 svenska HR-cheferna visar att arbetsgivare med mindre än 1 500 anställda lägger en större del av lönekostnaden på utveckling av sina medarbetare än vad större arbetsgivare gör. Ett annat resultat är att privata arbetsgivare satsar mer än offentliga arbetsgivare.


Om Cranet-rapporten

I årets Cranet-undersökning har HR-chefer hos nästan 6 000 arbetsgivare i 38 länder fått svara på samma frågor.

Cranet-rapporten görs av The Cranet Network, som är en global sammanslutning av Human Resource Management-forskare under ledning av Penn State University i USA.

Detta är nionde gången sedan 1989 som Cranet-rapporten presenteras och datan till den samlades in under 2021 och 2022. I Sverige är genomförandet av Cranet-rapporten en av de saker som Centrum för global human resource management, CGHRM, och Sveriges HR-förening samarbetar om.