Så här får du jobbet - fem saker som går hem hos rekryterare
Foto: Marcus Järvinen
PUBLICERAD 14/6/2023
Lästid ca 3 min

Så här får du jobbet - fem saker som går hem hos rekryterare

En ny nationell rekryteringsundersökning visar hur arbetsgivare jobbar med rekrytering och vilka fem faktorer som väger tyngst hos rekryterare när de ska ta beslut om vem som blir anställd.

Fem faktorer som går hem hos rekryterare

 1. Att du är motiverad
  Rekryterare vill försäkra sig om att jobbet söks på grund av verklig motivation och inte bara för att det inte finns något annat jobb tillgängligt.

  Tips till kandidater: Motivation är ofta grunden till att du kommer att må bra på arbetsplatsen. Fejka inte din motivation. Försök istället att hitta ett jobb som där arbetet motiverar dig så mycket att din motivation syns och känns för andra! Vad i arbetslivet är det som gör dig nöjd och engagerad?
 2. Att du har potential för organisationens framtid
  Rekryterare vill veta att du vill växa åt samma håll som organisationen.

  Tips till kandidater: Var ärlig med dig själv. Hur ser du på din närmaste framtid på jobbet, vill du utvecklas inom organisationen? Berätta vad du vill och fråga om det finns möjligheter!
 3. Vad du kan tillföra organisationens kultur
  Rekryteraren vill veta om du kompletterar teamet och kulturen med andra perspektiv än de befintliga – som är fördelaktigt för organisationen.

  Tips till kandidater: Våga vara dig själv under rekryteringsprocessen. Om du inte passar in som den du är så var jobbet inte menat för dig i första hand.
 4. Hur väl du passar in i organisationens kultur
  Rekryteraren vill se om du kommer passa in i arbetskulturen.

  Tips till kandidater: Lär känna arbetsgivarens värderingar innan rekryteringsprocessen och se till att du kan stå för dem. Om du inte gör det så kanske du inte ska söka jobbet.
 5. Du har särskild kompetens som behövs
  Rekryteraren vill säkerställa att du har den kompetens som behövs för att utföra arbetet framgångsrikt. Tips till kandidater: Sök jobb där din kompetens behövs. Vilka specificerade krav står i platsannonsen, möter du dem? Förklara din kompetens tydligt i din ansökan, gärna med konkreta exempel. Tänk på det här både i din ansökan och under intervjun.

Nästa gång du söker jobb

Nu vet du vilka faktorer som väger tyngst i rekryterarens ögon. Fundera på din motivation, framtidsplaner, arbetskultur och kompetens både när du läser platsannonser och väljer vilka roller du ska söka, samt när du är i rekryteringsprocessen: Hur kan du göra för att sticka ut bland resten av kandidaterna?

"Om flera kandidater har liknande kompetens kan motivation vara det som gör skillnaden i ett anställningsbeslut. Om du blir den som får jobbet kan alltså bero på hur väl du har lyckats kommunicera din motivation till arbetsgivaren." - Fredrik Tengberg, Country Manager på Jobbland.


Om undersökningen

Denna undersökning har utförts av Taloustutkimus tillsammans med Norstat på uppdrag av Jobbland. Undersökningen bestod av en enkät som besvarades av 1 010 panelister. Dessa tillhandahölls av Norstat och bestod av människor med en bakgrund inom HR, rekrytering och företagsledning. Respondenterna kom från hela Sverige och från företag i alla storlekar inom varierande industrier, både i privat och offentlig sektor (se exempel nedan). De bestod av 65 % män och 35 % kvinnor i åldrarna 18–68 år.

Studien utfördes mellan 23 mars–3 april 2023