Så blir du mer hjärnsmart - 2024!
Foto: Sara Rossi Photography
PUBLICERAD 29/1/2024
Lästid ca 4 min

Så blir du mer hjärnsmart - 2024!

I dagens snabbföränderliga värld har vår livsstil genomgått en imponerande transformation på bara några decennier, och den snabba digitaliseringen har verkligen förändrat våra liv. Från fasta telefonsladdar till att nu bära hela universum i våra fickor är ett exempel.

Även om alla digitala framsteg har varit fantastiskt på många sätt, har vår hjärna inte riktigt anpassat sig till den moderna vardagen. Dess ursprungliga programmering för att hantera fysiska hot och överlevnadsutmaningar på savannen ställs nu inför nya utmaningar i form av sociala stress och informationsöverflöd.

Samarbeta med våra hjärnor

Med över 25 års erfarenhet från näringslivet reflekterar jag ofta över hur vi människor ibland arbetar emot våra hjärnor istället för att samarbeta med dem. Den insikten inspirerade mig att skriva boken "Hjärnsmart - enkla steg för en starkare hjärna".

I boken pratar jag om hur vi kan samarbeta med vår hjärna för att uppnå balans, hållbarhet och samtidigt kunna prestera och bli den bästa versionen av oss själva. Att vara entreprenör och trebarnsmamma har gett mig insikten att det inte alltid är enkelt att bevara den mentala styrkan genom livets olika faser. För mig blev det lättare när jag förstod hjärnans funktioner och utvecklade verktyg för att skapa de rätta förutsättningarna för mitt eget välmående.


Är du nyfiken på att veta hur du och teamet kan arbeta mer
hjärnsmart 2024, anmäl dig till mitt kostnadsfria webinar:

Den 22 februari kl 12.00 - 13.00
Webinar "Så blir du och teamet mer hjärnsmart 2024"

Anmäl dig till: annika @ annikakvist.com och skriv "Anmälan webinar" i rubriken, så får du en bekräftelse och länk.


Den ökande utmaningen med mental ohälsa är påtaglig. Stress, överbelastning och brist på mental balans påverkar oss alla. EU har kallat den eskalerande psykiska ohälsan i Europa för "den tysta pandemin" och satsar över 1 miljard euro under 2024 för att främja samtal och bryta stigmat kring ämnet för att förbättra vårt psykiska välbefinnande.

Att göra förändringar i ett stressat tillstånd kan vara komplicerat eftersom stressen stänger av vår tillgång till kognitiva förmågor. Men genom att långsiktigt anamma en mer hjärnsmart livsstil kan vi förbättra balansen i våra liv, må bättre och få ökad tillgång till våra kognitiva förmågor. Vem vill inte det?

Prioritera och planera tiden

Att vara hjärnsmart handlar om att prioritera och planera tiden mer effektivt, både i arbetslivet och privat. Genom att förstå hjärnans behov, dess möjligheter och begränsningar kan vi avlasta hjärnan och underlätta både inlärning och öka vår fokus och motivation.

I min bok berättar jag om "Hjärnsmartmetoden", en serie konkreta verktyg i sju steg som hjälper dig att skapa förutsättningar för ett hållbart liv. Metoden ger ökad riktning, klarhet, minskar stress och ökar glädjen i livet.

Det är viktigt att inse att vår mentala hälsa behöver lika mycket uppmärksamhet som vår fysiska hälsa. Mål och rutiner hjälper oss att ta oss fram i önskad riktning, medan affirmationer och övningar i tacksamhet bygger självkänsla och skapar glädje på vägen.

Men vad kan du göra redan idag för att arbeta mer hjärnsmart?

Här är några konkreta tips

 1. Så sparar du på hjärnans energi
  Prioritera din tid. Undvik överbelastning genom att fokusera på det viktigaste och brådskande. Delegera eller sätt mindre viktiga uppgifter åt sidan.
 2. Så blir du mer fokuserad
  Gör en sak i taget. Undvik multitasking för att bli mer effektiv och mer koncentrerad. Planera tid för att hantera distraktioner.
 3. Så motiverar du hjärnan
  Variera din dag och sätt upp personliga mål. Håll dopaminnivåerna stabila genom att lägga in intressanta och roliga element i ditt arbete. Upprätthåll noradrenalinnivåerna genom att sätta upp personliga mål och ge belöningar inom tydliga tidsramar.
 4. Så undviker du distraktioner
  Stäng av notiser och begränsa tiden för e-post. Minska störande moment genom att stänga av push-notiser. Sätt upp tider under dagen för att läsa och svara på e-post.

Genom att lyssna på din hjärna och bli kompis med den, kommer du kunna skapa de bästa förutsättningarna för en stark, hållbar och produktiv vardag.

Så låt nu 2024 bli startskottet, året då du tar hand om din hjärna och hittar DIN väg framåt för att hitta klarhet, nå dina mål och uppleva välbefinnande och lycka längs vägen.

Annika Kvist, VD Amazing Growth AB

Läs mer på HRnytt:

Neuroledarskap - Hur hjärnforskning kan kopplas till ledarskap


Om Annika Kvist

Annika Kvist har mer än 25 år inom näringslivet, i roller som marknads- och affärschef. För fyra år sedan startade hon Amazing Growth AB, där hon arbetar som ledarskapscoach, föreläsare och författare.

Annika är också en del av HiGear-nätverket som en av dess förändringsledare. Hon har en akademisk bakgrund som Civilekonom och är certifierad Brain Based Coach vid NeuroLeadership Institute i London.

Boktips

Här kan du läsa mer om boken "Hjärnsmart - enkla verktyg för en starkare hjärna".