Svenskarna tror inte att AI kommer att påverka deras arbetsplats
Foto: Herman Borel
PUBLICERAD 1/3/2024
Lästid ca 2 min

Svenskarna tror inte att AI kommer att påverka deras arbetsplats

En ny Sifo-undersökning visar att nästan hälften av svenskarna inte tror på någon större påverkan av generativ AI under de närmaste fem åren.

Generativ AI är en artificiell intelligens som kan generera nya data eller innehåll, exempelvis för att skapa nya texter, bilder, musik och videor. Tekniken har varit omdiskuterad framförallt med anledning av nya verktyg som ChatGPT.

Flera frågeställningar

Kan AI få konsekvenser för hur arbetsmarknaden ser ut i framtiden? Kommer människor att bli av med sina jobb? Kommer nya jobb att uppstå? Vad finns det för möjligheter respektive risker med att implementera AI på arbetsplatsen?

Den nya undersökning ger svar på hur vi svenskar ser på AI just nu.

Svenskar tror inte på stor AI-påverkan

De kommande fem åren kommer inte AI:s roll att hinna bli så stor att den påverkar arbetsplatserna över huvud taget.

  • Det tror nästan hälften (44 procent) av svenskarna som tillfrågats i en ny Sifo-undersökning.
  • Ungefär en fjärdedel (27 procent) tror däremot att AI kommer att innebära förändringar på deras arbetsplats.
  • Av dessa tror 22 procent att de kommer att minska sin personalstyrka på grund av AI.
  • Endast 5 procent tror att de kommer att anställa fler med anledning av AI:s intåg.

Många ser säkerhetsrisker

En del specifika hinder står i vägen för att implementera AI på ett effektivt sätt på jobbet, uppger de tillfrågade i undersökningen.

  • Säkerhetsriskerna med AI är den största utmaningen, menar 38 procent.
  • Utöver det är det otillräcklig tillförlitlighet (31 procent),
  • Brist på kunskap om AI (26 procent)
  • Juridiska frågor är också stora utmaningar för företag som vill börja använda AI (26 procent).

Även om många pratar om generativ AI som en potentiellt omvälvande teknik för hela vårt samhälle så har majoriteten inte riktigt förstått än hur de kan använda AI. Men det tar alltid tid för ny teknik att hitta sin plats i människors vardag. Generativ AI öppnar nya möjligheter på jobbet och i skolan, där tekniken exempelvis redan nu kan ge stöd i den kreativa processen eller för att få hjälp i textproduktionen för småföretagare.
Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO.

Läs mer på HRnytt:

Svenskar överväger att lämna sitt nuvarande jobb om de inte får utbildning i AI

Rekrytering och nya AI-kolleger är prioriterade områden för HR 2024

Tips! Så här promptar du din AI-assistent


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes på uppdrag av STRATO i Kantar Media Sifopanel under perioden 6–10 oktober 2023. Totalt intervjuades 1192 personer i åldern 16–65 år. 1057 av dessa är i sysselsättning eller studerar. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.