Tre grundförutsättningar för visselblåsarlagen
PUBLICERAD 16/11/2023
Lästid ca 3 min

Tre grundförutsättningar för visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen är en viktig del i lojaliteten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lojalitetsåtagandet i ett anställningsavtal innebär att arbetsgivaren inte får använda sin arbetsledningsrätt i strid mot god sed på arbetsmarknaden och att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget.

Vad är visselblåsarlagen?

Visselblåsarlagen handlar om förtroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare. En arbetstagare ska helt enkelt kunna slå larm om missförhållanden, utan att arbetsgivaren får vidta åtgärder mot arbetstagaren.

En lag med positiv potential

Ett sätt som arbetsgivare kan utnyttja den ”positiva potential” som visselblåsarlagen skapar är att se till att både arbetsgivare och medarbetare förstår vad visselblåsarlagen innebär i praktiken – och därmed motverka felaktiga föreställningar.

Tre grundförutsättningar

De här tre grundförutsättningarna måste uppfyllas för att en visselblåsare ska ha skydd i lagen:

  1. Den information som lämnas måste avse ett missförhållande som kan sägas ha ett allmänintresse. Det betyder till exempel att information om korruption, risker för miljön, risker för liv eller hälsa, kränkning av mänskliga rättigheter och brottsliga handlingar omfattas av uttrycket ”missförhållande av allmänintresse”.
  2. Visselblåsaren måste ha ”skälig anledning att anta” att uppgiften är sann. Detta speciella uttryck innebär i praktiken att visselblåsaren bör ha tillgång till någon form av förstahandsinformation. Det betyder att om visselblåsningen grundas på enbart andrahandsuppgifter eller skvaller, är inte kravet uppfyllt.
  3. Visselblåsaren måste använda någon av de tre anvisade visselblåsarkanalerna i lagen – intern visselblåsning, extern visselblåsning och offentliggörande. För samtliga visselblåsarkanaler måste de ovannämnda kraven på ”missförhållande av allmänintresse” och ”skälig anledning att anta” uppfyllas.

Skaffa en intern visselblåsarkanal

Från och med den 17 december 2023 ska alla arbetsgivare, som har minst 50 anställda, ha en intern visselblåsarkanal. Här är det också viktigt att tänka på att den interna visselblåsarkanalen ska vara självständig och oberoende. Det innebär att den eller de personer som hanterar den interna visselblåsarkanalen endast ska svara inför verksamhetens högsta ledning (styrelse eller motsvarande). Det ska också vara möjligt för visselblåsaren att rapportera anonymt, skriftligt eller muntligt och – om visselblåsaren önskar – vid ett möte.

Anlita en extern leverantör

Trots att lagen kräver att berörda arbetsgivare ska ha en intern visselblåsarfunktion, kan arbetsgivaren alltså välja att anlita en extern leverantör av hela eller delar av visselblåsarfunktionen. Det är något att överväga och som underlättar att den interna visselblåsarfunktionen blir både självständig och oberoende.

Att informera om visselblåsarlagen

Som arbetsgivare är det också viktigt att veta att visselblåsarlagen innehåller en något ovanlig regel, nämligen ett krav på att arbetsgivaren informerar om lagens innehåll. Informationen ska dessutom vara ”lättillgänglig och lättbegriplig” och avse utformning, innebörd av externt visselblåsande och offentliggörande – plus förhållandet mellan visselblåsarlagen och yttrandefrihet, meddelarfrihet och lojalitet.

Visselblåsarlagen och lojalitet

Visselblåsarlagen en alltså en viktig del av det ömsesidiga lojalitetsåtagandet i ett anställningsavtal. En arbetstagare, som visselblåser i enlighet med lagen är helt enkelt, trots vad det kan låta som, lojal mot sin arbetsgivare. För arbetsgivarens del innebär det att man naturligtvis inte får vidta repressalieåtgärder (till exempel arbetsrättsliga åtgärder) mot en arbetstagare som agerar inom ramen för visselblåsarlagen.


Om Iseskog

God personalpolitik förutsätter god personaljuridik. Därför erbjuder Iseskog kunskap inom arbetsrätt för att bidra till ansvarsfulla och harmoniska arbetsplatser. Regelverket förändras ofta och konsekvenserna kan bli stora om det blir fel. Vi ser till att du håller dig uppdaterad med det du behöver veta genom:

  • E-utbildning
  • Föreläsningar
  • Litteratur
  • Artiklar och expertkommentarer
  • Rådgivning

Tommy Iseskog är en av Sveriges främsta arbetsrättsexperter – han bevakar nyheter och vägledande domar inom arbetsrättsområdet varje dag, året runt. Han är även författaren som skriver pedagogiskt och lättbegripligt för dem som arbetar operativt inom dessa områden – ofta finns hans bok i bokhandeln redan innan den nya lagen träder ikraft. Tommy syns ofta i media för att ge expertkommentarer i samhällsaktuella frågor inom arbetsmarknadsområdet. Med sin gedigna erfarenhet och sin förmåga att beskriva det komplicerade på ett lättbegripligt sätt är han ofta anlitad av både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Han läses av och har föreläst för tusentals HR-specialister, fackliga företrädare, chefer och studenter. Vi är övertygade om att kunskap om arbetsrätt bidrar till ansvarsfulla och trygga arbetsplatser! Läs mer om hur Iseskog kan hjälpa dig här