Arbete främsta skälet till ohälsosamt stillasittande
PUBLICERAD 16/6/2023
Lästid ca 2 min

Arbete främsta skälet till ohälsosamt stillasittande

En ny Sifo-undersökning visar att en av tio svenskar sitter still i nio timmar eller mer under dygnets vakentid. Mest stillasittande är unga – tre gånger fler unga spenderar nio timmar eller mer stillasittande jämfört med äldre.

"Att vara stillasittande för länge är inte hälsosamt i längden. Resultatet från vår undersökning visar hur viktigt det är att vi motiverar oss till att resa oss upp och röra på oss. Bara att ta en promenad under lunchen och att växla med mellan sittande och stående när vi arbetar kan göra stor skillnad och ge positiva effekter på vårt välbefinnande." - Karin Nileskog, kostexpert på ViktVäktarna.

Stor skillnaden mellan åldersgrupperna

  • Tre gånger så många unga i åldersgruppen 16–35 år (13%) är stillasittande i nio timmar eller mer.
  • 4 % i åldersgruppen 55–79 år.

I genomsnitt spenderar 16–35-åringar sex timmar stillasittande varje dag medan snittet för personer i åldern 55-79 är knappt fem timmar.

Undersökningen visar även att det är storstadsborna som är som mest stillasittande.

  • I Stockholm är 11 procent stillasittande i nio timmar eller mer.
  • I Göteborg är det 10 procent.
  • I Malmö sitter 17 procent av svenskarna still i nio timmar eller mer.

Utanför de tre storstadsregionerna sitter endast åtta procent still lika länge.

Arbetet främsta skälet

Tre av tio (29%) uppger att den största anledningen till att de inte rör på sig mer är ett stillasittande arbete. Även här syns tydliga skillnader mellan åldersgrupperna:

  • Tre av tio (30%) i åldersgruppen 16–35 år uppger ett stillasittande arbete som främsta orsak.
  • Fyra av tio i åldersgruppen 35–55 år (42%)
  • En av tio (14%) i åldersgruppen 55-79 år.

Fler anledningar till stillasittandet är att rörelse under dagen inte prioriteras (13%), följt av att motivation saknas (12%), att tid saknas (9%) och fysiska begränsningar (8%).


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel på uppdrag av Viktväktarna under perioden 19–22 januari 2023. Totalt intervjuades 1172 personer i åldern 16–79 år. Av dessa uppger 744 att de får friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.