Nya sättet att spara - Jobba hemifrån!
PUBLICERAD 10/10/2023
Lästid ca 2 min

Nya sättet att spara - Jobba hemifrån!

Samtidigt som räntorna stiger och hushållsekonomin blir allt mer pressad blir svenskarna mer kreativa. En ny undersökning visar att var tredje svensk tycker de främsta fördelarna med att jobba hemma är att de sparar pengar.

Det går att spara in på pendlingskort, bensin och mat genom att jobba hemifrån.

  • En tredjedel av svenskarna uppger att de arbetar hemifrån för att spara pengar.
  • Männen är mer sparsamma, hela fyra av tio menar att de jobbar hemma för att spara pengar, vilket är elva procentenheter mer än kvinnorna där bara 27 procent uppger samma sak.

Undersökningen visar att närmare en femtedel av svenskarna arbetar fler dagar hemma än på kontoret (3–4 dagar i veckan arbetar de hemma).

På frågan om de skulle kunna tänka sig arbeta färre dagar hemma uppger var tredje man att de skulle kunna tänka sig det om det leder till bättre lön eller högre position. Enbart 11 procent av kvinnorna skulle ge upp hemarbetet av samma orsak.

Fyra av tio 60-plussare menar att den främsta orsaken till hemarbete är för att de sparar pengar. Endast två procent av svenskarna tycker kontorsarbete är ett bra sätt att spara pengar på.

"Nu är det dags att agera. Vi kan inte låta viktigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte gå förlorat. Vi behöver mångfald på våra arbetsplatser för att utvecklas, att privatekonomi är orsaken till att specifika målgrupper väljer att jobba hemifrån är oroväckande. Har man inte en framåtlutad arbetsplatsstrategi är det hög tid att ta tag i det. Bra platser tar fram det bästa ur oss, därför är det viktigare än någonsin att prioritera det fysiska och digitala kontoret och se till att det fyller rätt funktioner för nuvarande och framtida medarbetare." - Andreas Thorling, vd på ISS Sverige.

Läs mer på HRnytt:

Så får du kulturen att fungera på hybrida arbetsplatser

Så här flexibelt arbetsliv vill vi ha


Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av ISS Facility Services. Totalt har 1 050 svenska kontorsarbetare med möjlighet till hemarbete, i åldrarna 18–79 år deltagit i undersökningen via en webbenkät. Undersökningen är riksrepresentativ med deltagare från Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel under februari 2023.