Rockström och Reinfeldt delar scen
Foto: M. Axelsson/Azote, Carsten Lundager, Anna-Lena Ahlström
PUBLICERAD 28/2/2023
Lästid ca 2 min

Rockström och Reinfeldt delar scen

Den 15 september 2023 jubilerar A Sustainable Tomorrow med sitt tionde stora arrangemang sedan 2015. Årets keynote talare är Katrine Marçal, Fredrik Reinfeldt, Märtha Rehnberg och Johan Rockström

Årets fokusområde är Disruption vilket kommer att belysas utifrån olika aspekter; tekniska, mellanmänskliga samt modeller och metoder.

Vi vill öka kunskapen om vad disruption innebär och hur disruptivt tänkande kan appliceras på olika verksamheter. Därför har vi anlitat en av Europas mest framstående föreläsare inom området, Märtha Rehnberg, som expertrådgivare och keynote talare. Under 2023 presenterar vi också ett egenutvecklat TV-format. Målet är att nå 20.000 personer på hubbar i hela Norden för att driva på hållbarhetsomställningen och befästa positionen som Sveriges största digiloga hållbarhetskonferens."
Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow.


Talare

Märtha Rehnberg

Expertrådgivare och keynote talare är Märtha Rehnberg en av grundarna till den Köpenhamnsbaserade tankesmedjan DareDisrupt. Hon är en visionär entreprenör med omfattande klimatengagemang. På konferensen ger hon en djupare förståelse för årets fokusområde Disruption. Med aktuella exempel adresserar hon frågor som spänner från pandemins påverkan på vår miljö, den tekniska utvecklingen och disruptiv innovation till biotech och cirkulär ekonomi.

Johan Rockström

Johan Rockström är professor i miljövetenskap och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, världens ledande centrum för klimat- och hållbarhetsforskning. Han förklarar varför Disruption är nödvändigt för att undvika en planetär kollaps.

Katrine Marçal

Katrine Marçal, journalist och författare, visar hur bristande jämställdhet påverkar organisationers möjlighet till Disruption och tillväxt, samt hur ett inkluderande arbetsklimat ger ett försprång till framtiden.

Fredrik Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt är en återkommande och mycket uppskattad föreläsare hos A Sustainable Tomorrow. Han ger en global omvärldsanalys kopplad till årets fokusområde Disruption.

Världen har passerat 8 miljarder invånare. Resan från 2 till 8 tog mindre än 100 år.
Har vi kunskap och förmåga att skapa hållbart liv för alla? Fredrik Reinfeldt.


Det är oerhört bråttom att nå de Globala målen, främst klimatmålet nr 13 och de andra naturbaserade målen som har direkt bäring på de planetära gränserna. Vi har inte tid att ta små steg, det är bara sju år kvar till 2030. Därför behöver vi vara modiga och innovativa – allra helst disruptiva – i hur vi lägger upp våra strategier.
Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig och moderator hos A Sustainable Tomorrow.

Om A Sustainable Tomorrow

A Sustainable Tomorrow sammanför hållbara aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, civilsamhället och akademin och skapar moderna och unika mötesplatser där kunskap sprids och nätverk skapas för att öka deltagarnas affärsnytta utifrån de Globala målen för hållbar utveckling.