Brädspelet som besvarar distans- vs. kontorsfrågan
PUBLICERAD 6/2/2023
Lästid ca 2 min
Webinar

Brädspelet som besvarar distans- vs. kontorsfrågan

Hur kan ett brädspel användas som grund för att planera ert framtida arbetssätt? Ibland krävs annorlunda metoder för att komma fram till de bästa svaren – inte minst för att få ett skräddarsytt resultat.

Vill du veta mer om hur en ovanlig workshop med ett strategiskt brädspel kan besvara distans- vs. kontorsfrågan? Delta på Belatchews webinar "Det nya normala – den flexibla arbetsplatsen".

Efter pandemin har både vårt arbetssätt och inställning till distansarbete ändrats. Hur ska du som arbetsgivare ställa dig till det ”nya normala” och hur ska du gå till väga för att locka din personal till kontoret? Här är det viktigt att inte enbart utgå från din egen vilja och i stället lära känna personalen för att förstå vad respektive individ efterfrågar samt behöver. Alla människor har olika behov beroende på yrkesroll, ålder och livssituation – och det gäller som företag att anpassa sig till det nya arbetssättet och till alla medarbetare.

Brädspelet för organisationen

Arkitekturfirman Belatchew har tagit fram brädspelet KOLL som är utformat för att ge din organisation svar på frågor om er grupp. Bland annat rörande omvärldsfaktorer, grundförutsättningar och medarbetarnas preferenser. Resultatet? Ett skräddarsytt initialt underlag som ni kan använda för att jobba med utformningen av det nya kontoret eller anpassa det befintliga. Spelet spelas i samband med en workshop på 2,5 timmar.


Anmäl dig till webinar

Det nya normala – den flexibla arbetsplatsen

Den 16 februari klockan 12.30-13.00

Webinaret är kostnadsfritt


Upplägg på workshop

Upplägg, pris och tidsåtgång kan anpassas beroende på gruppens storlek. Men i stora drag kommer workshopen att se ut på följande vis:

  • Workshopen inleds med Belatchews omvärldsanalys ”Framtidens arbetsplats” och gemensam reflektion över potential och utmaningar.
  • Grupper om 4 - 8 personer spelar ”KOLL” följt av gemensam reflektion av resultat och insikter.
  • Belatchew sammanställer workshopen i en rapport innehållande resultat, observationer och rekommendationer för fortsatt arbete.
  • Med utgångspunkt i rapporten kan de egna lokalerna utvärderas och beslut fattas avseende omdisponering såsom: ändrad storlek, ändrad funktionalitet och möblering eller större grad av flexibilitet.

Är du nyfiken på att veta mer om workshopen? Anmäl dig till Belatchews webinar Det nya normala – den flexibla arbetsplatsen.


Om Belatchew

”Vi gör världen lite bättre med arkitektur, för oss är arkitektur något som rör alla.” Arkitektfirman Belatchew grundades 2006 och består idag av arkitekter, byggnadsinjenjörer samt process- och projektledare. Kontoret har sitt säte på Södermalm i Stockholm med en internationell verksamhet. Projekten återfinns inom ett brett fält – från bostäder och kontor till samhällsfastigheter.