Fler samtal om psykisk hälsa får fler att söka tidig hjälp
Foto: Caroline Andersson
PUBLICERAD 15/9/2023
Lästid ca 3 min
Debatt

Fler samtal om psykisk hälsa får fler att söka tidig hjälp

OneLab addresserar samhällsutmaningen med de galopperande sjukskrivningarna till följd av psykisk ohälsa, och hur skillnaderna ser ut mellan män och kvinnor. Här har företagshälsovården förvisso en stor uppgift, men vi ser också behovet av ett inledande arbete på arbetsplatsen som fångar upp människor och får enskilda att söka professionell hjälp.

Replik på OneLabs debattartikel i HR-nytt

Enligt Hjärnkolls undersökningar har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen med egen erfarenhet eller som anhörig eller närstående. Att dela med sig av sina erfarenheter och prata om sitt mående är avgörande för att människor ska söka professionell hjälp och må bättre. Det minskar också stigmat. Men det är inte självklart att prata om psykisk ohälsa.

Unga har svårt att berätta om psykisk ohälsa

Undersökningen Synen på psykisk ohälsa och suicid (Folkhälsomyndigheten feb 2022) visar att yngre ofta tycker det känns svårt att berätta om psykisk ohälsa. Nästan hälften av de som har egen erfarenhet svarade att det skulle kännas svårt att berätta om sin psykiska ohälsa för någon.

  • I gruppen 18-29 år svarade 58 procent att det skulle kännas svårt att berätta jämfört med personer i gruppen 65–84 år där andelen var 33 procent.

Det var vanligare att svara att det skulle kännas svårt att berätta om sin psykiska ohälsa i gruppen med förgymnasial utbildning jämfört med dem som hade eftergymnasial utbildning.

Genom att öka samtalen om psykisk ohälsa kan vi uppnå flera vinster för både samhället och individen:

  • En ökad mångfald i samhället och arbetslivet.
  • Minskade sjukskrivningar.
  • Minskat stigma och självstigma.
  • Drabbade som öppnar upp om sin psykiska ohälsa och söker hjälp för att må bättre.
  • Bättre ekonomiska förutsättningar för den som drabbas av psykisk ohälsa när man får ta plats i arbetslivet och även slipper onödigt långa sjukskrivningar.

Mötet med egenerfarna minskar stigma

Hjärnkolls egna undersökningar visar att i stort sett samtliga tillfrågade vittnar om att organisationer som arbetar med psykisk ohälsa är viktiga och behövs. För det finns en hel del att göra för att minska stigma med kunskap, attityder och beteenden kopplade till personer med psykisk ohälsa.

En effektiv metod för att minska stigma är att låta människor möta egenerfarna, dvs personer med egen erfarenhet, antingen personlig eller som anhörig/närstående.

WHO:s rapport World Mental Health Report Transforming Mental Health For All (2022) och The Lancet Commission on ending stigma and discrimination in mental health (2022) vittnar båda om att mötet med egenerfarna är betydelsefullt för att minska stigma. Det i sin tur minskar avståndet till vården: öppenvård eller företagshälsovård.


Att förmedla hopp och berätta om vändpunkter och
vad som får oss att må bra är avgörande.


Ambassadörer med egen erfarenhet

Därför har Riksförbundet Hjärnkoll över 300 personer med egen erfarenhet som vi kallar ambassadörer. Ambassadörerna får tre dagars utbildning för att sedan kunna föreläsa om psykisk ohälsa på myndigheter, organisationer, skolor och arbetsplatser. Ambassadörerna berättar om sina personliga erfarenheter för att öka kunskapen och förståelsen samt förmedla hopp om ett gott liv även för den som lever med eller nära någon med psykisk ohälsa.

Vi är övertygade om att det går att leva ett bra liv även för den med psykisk ohälsa, men det kräver bland annat att vi minskar stigmat och diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa. Det är också innebörden av Hjärnkolls devis att människor har psykiska olikheter men lika rättigheter. Att förmedla hopp och berätta om vändpunkter och vad som får oss att må bra är avgörande för att minska stigmat på arbetsplatser. Det gör det i sin tur lättare för enskilda att söka vård och stöd.

Conny Allaskog, ordförande i Riksförbundet Hjärnkoll
Maria Sundström, verksamhetschef i Riksförbundet Hjärnkoll


Om Hjärnkoll

Hjärnkoll är en ideell förening som arbetar för att minska stigma och diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Hjärnkoll har sitt kansli i Stockholm och finns representerade i 15 län över hela landet. Grunden i Hjärnkolls verksamhet är de ambassadörer med egen erfarenhet – antingen personlig eller som anhörig – som är ute och föreläser om sina erfarenheter på myndigheter, organisationer, skolor och arbetsplatser. Hjärnkolls verksamhet finansieras av Socialstyrelsen.

Läs mer på www.hjarnkoll.se