Därför kan tidiga insatser minska psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Foto: David Strömbeck
PUBLICERAD 8/9/2023
Lästid ca 3 min

Därför kan tidiga insatser minska psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Hälsoläget inom svenskt näringsliv har försämrats och kollegor kämpar med stress i skuggan av ekonomisk oro och en orolig omvärld.

Den ekonomiska inflationen som präglar 2023, i kombination med omvärldsoron, har lämnat sina spår inte bara i plånböcker, utan även i sinnesstämningen hos medarbetare och chefer. I skuggan av det nya normala med distansarbete och den ekonomiska krisen framträder nu en annan, mer tystlåten kris som kräver vår uppmärksamhet: psykisk ohälsa.

"Det vi ser nu är inte bara en tillfällig ökning av den psykiska ohälsan på svenska arbetsplatser. Denna trend pekar på ett djupare, mer systematiskt problem som sannolikt har förvärrats av den ekonomiska oron och omställningar i verksamheten till följd av den vikande ekonomin." - David Strömbeck, VD på OneLab


Företag har en unik position att verkligen göra skillnad här.
Genom att erbjuda stöd för chefer, screening och tidiga insatser.


Enligt OneLab har andelen medarbetare med hög risk för allvarlig stress och utmattning ökat sedan pandemins början, med en toppnotering under 2023.

  • Kvinnliga medarbetare är särskilt utsatta, där de i riskzonen för utmattning sköt i höjden från 3% under 2021 till drygt 6% under 2023, en fördubbling.

"När vi identifierar påtagliga symptom, har våra studier visat att tidigt ingripande med exempelvis vårdinsatser och samtalsstöd kan vara enormt effektivt. Ju tidigare vi kan adressera problemen, desto bättre chans har individen att återhämta sig, dessutom utan stora kostnader för företaget." - David Strömbeck

Men det är inte bara utmattningssymptom som ger anledning till oro. Data från OneLab visar även en oroande ökning av anställda som rapporterar problem med sömnsvårigheter och självmordstankar.

Tankar om att skada sig själv eller att ta sitt liv följer tyvärr samma trend som stress och utmattning. Dessa medarbetare kräver omedelbar omsorg.

  • Män rapporterar dessa tankar i en något högre utsträckning 0,6%.
  • I en jämförelse ligger kvinnor på 0,4% under första halvåret 2023.

Företagens roll blir allt viktigare

De ekonomiska utmaningarna som vi nu står inför skapar en dubbel börda för många anställda.

Prisökningar, osäkerhet om framtida ekonomisk stabilitet och en allmän känsla av att vara överväldigad av samhällsförändringar spelar alla en roll i denna ohälsosamma cocktail.

"Företag har en unik position att verkligen göra skillnad här. Genom att erbjuda stöd för chefer, screening och tidiga insatser kan vi hjälpa våra medarbetare att navigera genom dessa utmanande tider." - David Strömbeck

Omvärdera synen på psykisk ohälsa

För att adressera denna växande kris måste företagen och samhället som helhet omvärdera sin syn på psykisk hälsa. Genom att stötta medarbetare i deras psykiska ohälsa kan organisationer och företag bidra till en tryggare arbetskultur där de anställda har verktyg att möta utmanande tider och en orolig omvärld.

Av: David Strömbeck, vd Onelab

Lär mer om psykisk ohälsa på HRnytt:

Våga vara medmänniska i sommar

Medmänniskan - den psykiska hälsans viktigaste resurs


Om Onelab

Hälsoföretaget Onelab har exporterat data från cirka 65 000 individer som följts över tid. Onelab kan göra kohortstudier där de kan skapa en bild över dels hur hälsan har förändrats men också om olika insatsers effekt.

OneLab grundades 2014 och är idag ett företag inom preventiv företagshälsovård. OneLab är en registrerad vårdgivare hos IVO, inspektionen för vård och omsorg. Verksamheten lyder under Hälso- & Sjukvårdslagen.