Gör ditt HR-team redo för 2024 - Fem tips
Foto: Mark Peitersen
PUBLICERAD 12/1/2024
Lästid ca 3 min

Gör ditt HR-team redo för 2024 - Fem tips

Många företag har insett vidden av hur data och analys kan bidra med viktiga insikter på HR-området. Även om ditt företag redan har kommit en bra bit på vägen finns det många aspekter att se över för HR-avdelningen.

Utvecklingen av AI har tagit stora steg den senaste tiden och pandemin bidrog till att ställa frågor om hur vi arbetar idag och kommer att arbeta i framtiden. Därför blir det allt viktigare för företag att se över vilka roller och kompetenser som kommer att behövas framöver samt hur de bäst bygger de team som kan hantera de arbetsuppgifter som krävs i en oviss morgondag.


Att börja jobba med data-analys är den

största utmaningen för HR-chefer.


Här är fem tips på hur ditt företag kan frigöra kraften ur data

 1. Hitta rätt personer
  36 procent av de HR-chefer som tillfrågades i en Gartner-undersökning uppgav att de saknar resurser för att hitta rätt talanger.

  Genom att använda data kan du som HR-ansvarig underlätta processerna för nyanställningar. Att gå igenom en större mängd ansökningar blir lättare när du kan sortera ut dem genom ett program som är byggt för att hantera data. Även interna jobbansökningar kan integreras med program för HR-data för att göra det enklare att sålla bland de befintliga anställda och deras kompetens.
 2. Värdefulla analyser
  Att börja jobba med data-analys är den största utmaningen för HR-chefer, visar undersökningen PwC 2022 HR Tech Survey. Analysverktyg som går på djupet i din HR-data – bland annat med hjälp av AI – kan ge dig värdefulla insikter i alla olika processer.

  Då kan du få information när du behöver den och om det som är viktigt för dig. Sedan kan du visualisera den information från datan som kan vara relevant för fler, exempelvis beslutsfattare på företaget som tar långsiktiga och strategiska beslut baserat på informationen.
 3. Utbildning och utveckling
  Enligt Linkedin Workplace Learning Report 2023 är utbildning och utveckling det viktigaste sättet för företag att behålla sina anställda. Att fortsätta utvecklas är viktigt, både för den anställde men också för det team den tillhör.

  Genom att registrera data för varje individ kan en chef se till att alla anställda får relevant och utvecklande utbildning. Med strukturerade inlärningsplaner blir det enklare att följa hur det går för varje anställd. Det är också viktigt att kunna se över utbildningarna och eventuellt till och med skapa nya former för människor att lära sig nya saker.
 4. Förbättra prestation
  Oengagerade medarbetare kan sänka ett företags lönsamhet med uppemot 15 procent, visar en Gallup-undersökning.

  För att se till att de anställda känner sig engagerade och motiverade på jobbet är det viktigt att man som arbetsgivare har god förståelse för hur de presterar. Med en digital överblick för hur det går för de anställda blir det enkelt att följa upp och sätta nya mål för dem. Du kan vara med på deras karriärresa och samtidigt enklare hitta kompetensluckor som behöver fyllas i ditt team.
 5. Fylla luckor
  I händelserika tider är det viktigt att vara förberedd för att behoven förändras eller att anställda byter jobb. När du arbetar datadrivet får du bättre koll på vilka kompetenser som finns och inom vilka personalkategorier som det kan finnas behov av ny personal inom en snar framtid.

  Hälften (51 procent) av ledare inom digital HR ser kompetenshantering som det viktigaste formen fokusområdet, visar en undersökning från Gartner. Med datadriven hjälp på det här området kan du förekomma kompetensgap, agera snabbare och mer precist.

Mark Peitersen, Customer Operations Director Nordics & Benelux på Cegid Talentsoft.


Läs mer på HRnytt:

HR-trenderna under 2024

Tips! Så här promptar du din AI-assistent