Sju av tio svenskar är positiva till fysiska möten

Lästid : 3 min

Sju av tio svenskar är positiva till fysiska möten

Enligt en ny undersökning är merparten av svenskar, särskilt yngre, positiva till det fysiska mötet både i professionella och privata sammanhang. En viktig pusselbit för att upprätthålla en hybrid arbetskultur som faktiskt fungerar.

Efter en längre period där det digitala mötet många gånger fått ersätta det fysiska, märks nu en ökad positivism för det fysiska mötet, särskilt bland den yngre generationen.

Undersökningen visar att:

  • Sju av tio (70%) svenskar är positiva till fysiska möten i professionella sammanhang.
  • Fler än åtta av tio (82%) svenskar känner sig positiva till fysiska möten i privata sammanhang.

Men även om fler möten sker i fysisk form kommer det fortsätt vara lika vanligt att inkludera deltagare via en videolänk - hybridmöten, eller helt digitala möten. Hybridarbete är just det - flexibilitet att kunna blanda fritt mellan det digitala och det fysiska, vilket är det som anställda idag eftersträvar. Särskilt den yngre generationen.

Flexibelt arbete är en deal breaker

Även om vi nu ser en ökad positiv inställning till det fysiska mötet, är möjligheterna med att kunna välja varifrån, när och på vilket sätt man arbetar och genomför möten en väldigt viktig aspekt.

En tidigare undersökning visar att närmare hälften (43%) av arbetstagarna i Sverige skulle tacka nej till ett jobb om flexibla timmar inte erbjöds och var tredje, 30%, skulle tacka nej om de inte tilläts en flexibel arbetsplats. 1 av 3 (33%) av de anställda uppger att om en framtida arbetsgivare krävde att de skulle arbeta från kontoret på heltid skulle de tacka nej till jobberbjudandet.

Lättare att knyta personliga relationer

Helt utan det fysiska (vilka idag ofta inte är fallet då det mesta är hybridarbete) är det heller inte lika lätt att knyta personliga relationer och band till en arbetsplats, vilket gör att en del kan uppleva det enklare att byta jobb så fort tillfälle ges då det indirekt inte finns så mycket som håller den anställde kvar.

Kostnaderna för anställda som säger upp sig är ofta höga och att prioritera insatser som gör att hybridarbetet fungerar som det är tänkt är ofta väl värda. Att unga nu är mer positivt inställda till fysiska möten kan också ses som en signal till att de behöver just den fysiska närvaron på jobbet som renodlat hybridarbete innebär.


Samla medarbetarna med ett antal schemalagda fysiska möten


Som organisation är det därför viktigt att inrätta nya riktlinjer och samarbetsverktyg för fortsatt hybridarbete men där det ges plats för det mer personliga, fysiska mötet. Detta kan exempelvis uppnås genom att samla medarbetarna med ett antal schemalagda fysiska möten på kontoret varje vecka, där det finns vissa krav på att komma in till kontoret x antal dar i veckan. Ett bra första steg för att hitta bra riktlinjer kan ofta vara att fråga de anställda vad de tycker fungerar bäst och sedan försöka ta en bra mellanväg.

För att fortsatt stödja och upprätthålla en fungerande hybridmodell kommer arbetsgivare även att behöva investera ytterligare i robust teknik som skapar en uppslukande arbetsmiljö oavsett plats. Att investera i bra samarbetsutrustning kommer att säkerställa en rättvis upplevelse för både anställda som arbetar från kontoret och distansanställda. Detta kommer att vara en nyckelfaktor för att behålla anställda och bygga företagskultur i en hybridvärld.

Av Frank Weishaupt, VD, Owl Labs

Undersökningen kommer från Owl Labs