Detta prioriterar svenskarna i sitt arbetsliv
PUBLICERAD 21/8/2023
Lästid ca 2 min

Detta prioriterar svenskarna i sitt arbetsliv

Nu börjar vi ta oss tillbaka till arbetet efter en skön semester. Vad är vi nöjda med och vad är vi mindre nöjda med i arbetslivet? En färsk undersökning visar att mer än hälften av svenskarna vill ha högre lön. Svenska män är mer nöjda med sin lön än svenska kvinnor.

Detta tycker vi är bra

 • 71 procent tycker att deras kollegor är trevliga.
 • 57 procent tycker att deras kollegor är hjälpsamma.
 • 45 procent upplever att deras kollegor är kompetenta.
 • 40 procent säger att deras kollegor är det bästa med deras jobb.
 • 12 procent tycker att deras kollegor är irriterande.

Hur vill vi kommunicera?

När vi kommer tillbaka till kontoret efter semestern vill vi helst kommunicera personligt.

 • 70 procent föredrar att kommunicera med sina kollegor ansikte mot ansikte.
 • 29 procent föredrar att chatta eller smsa.
 • 20 procent föredrar att ringa eller skicka e-post.

Detta tycker vi är mindre bra

Svenskarna är inte nöjda med arbetsplatsens förmåner, som lunch, fri sjukvård och bonusar.

 • 36 procent säger att det är avsaknad av bonusar.
 • 32 procent uppger att deras löner kan förbättras.
 • 17 procent är missnöjda med sin chef.

Kvinnor vill ha högre lön

Om man tittar på skillnaden mellan män och kvinnor är svenska män generellt sett mer nöjda med sin lön än svenska kvinnor.

 • 31 procent av männen pekar på lönen som det absolut bästa med sitt jobb.
 • 16 procent av kvinnorna tycker likadant.
 • 58 procent av de svenska kvinnorna vill ha högre lön medan detsamma gäller 55 procent av männen.

Enligt undersökningen vill kvinnor ha färre arbetsdagar än män samtidigt som männen uppskattar flexibilitet mer än kvinnorna.

 • 27 procent av de svenska kvinnorna vill ha fyra dagars arbetsvecka.
 • 18 procent av männen vill ha detta.
 • 12 procent av männen föredrar mer flexibilitet jämfört med 6 procent av kvinnorna.

Läs fler artiklar om arbetslivet på HRnytt:

Så här flexibelt arbetsliv vill vi ha

Nästan var tredje inom Gen Z kan tänka sig quiet quitting

Svenskar vill fortsätta jobba på distans


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av OnePoll på uppdrag av OnePlus under perioden 6-10 juli 2023. 1 000 svenska respondenter deltog i undersökningen och svarade på olika frågor angående sin smartphoneanvändning