Så stort är behovet av digital kompetensutveckling
Foto: Filip Langewolf
PUBLICERAD 10/7/2023
Lästid ca 2 min

Så stort är behovet av digital kompetensutveckling

En ny undersökning visar att en femtedel av yngre arbetande svenskar anser att de saknar nödvändig digital kompetens. En fjärdedel upplever att deras arbetsgivare inte stöttar dem i den kompetensutvecklingen

Nästan åtta av tio (76 procent) av anställda i Sverige bedömer att deras jobb kommer att bli mer digitalt de kommande två åren. Men redan idag anser många att de saknar de digitala kunskaper som arbetet kräver. Många får heller inte gehör på sin arbetsplats för kompetensutveckling inom området.

 • Drygt hälften (52%) av de tillfrågade anser att digital kompetens är ett av de viktigaste kunskapsområdena för framtiden.
 • Samtidigt upplever var fjärde (26%) att deras arbetsgivare inte stöttar dem i den kompetensutvecklingen.

Behovet av att stärka den digitala kompetensen märks mer bland yngre än bland äldre.

 • Nästan var femte (18 procent) anställd mellan 25–34 år anser att de redan idag saknar de rätta digitala färdigheterna för att kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.
 • Samma siffra för personer över 50 år är 7 procent.

"Anställda inser behovet av att utvecklas särskilt inom digitalisering men många känner sig hindrade av arbetsplatsen. Här behöver arbetsgivare hjälpa sina anställda att utvecklas och anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad." - Filip Langewolf, Senior Field Marketing Manager på GoodHabitz.

Hälsa högst prioriterat på kort sikt

I undersökningen har även ställts frågor kring vilken kompetens och vilka områden inom personlig utveckling som anställda vill fokusera främst på den närmaste framtiden. Här prioriteras däremot fysisk och mental hälsa högst över alla åldersgrupper. På andra plats hamnar flexibilitet, effektivitet och kreativitet och först på tredje plats digital kompetens.

Vilka kompetenser och områden inom personlig utveckling anser du vara viktigast i framtiden?

 1. Digitala färdigheter - 52%
 2. Flexibilitet, effektivitet och kreativitet – 51%
 3. Kommunikationsfärdigheter - 39%
 4. Fysisk och mental hälsa - 35%
 5. Lagarbete – 30%
 6. Flerspråkighet - 25%
 7. Ledarskap – 23%
 8. Affärsmässigt tänkande - 18%

Vilka kompetenser och områden inom personlig utveckling vill du fokusera på de närmaste åren?

 1. Fysisk och mental hälsa - 39%
 2. Flexibilitet, effektivitet och kreativitet – 36%
 3. Digitala färdigheter - 33%
 4. Kommunikationsfärdigheter - 27%
 5. Ledarskap – 22%
 6. Lagarbete – 20%
 7. Affärsmässigt tänkande - 16%
 8. Flerspråkighet - 15%

Om undersökningen

Tillsammans med marknadsundersökningsbyrån Markteffect har GoodHabitz frågat cirka 1700 anställda i Sverige mellan 25 och 65 år och verksamma i olika roller, olika branscher och olika företagsstorlekar. Dessutom har 24 235 anställda över hela världen, inklusive 12 europeiska länder, tre latinamerikanska länder och Australien blivit tillfrågade i den globala undersökningen.