Har du svårt att ha koll på alla nya digitala HR-tjänster i din organisation?
Foto: Magnus Engman
PUBLICERAD 26/10/2023
Lästid ca 2 min

Har du svårt att ha koll på alla nya digitala HR-tjänster i din organisation?

En färsk undersökning visar att vartannat företag i Sverige släpar efter med integration av sina digitala HR-tjänster. Fyra av tio anställda i det undersökta företagen har svårt att hålla koll på alla tillgängliga program i sin organisation.

  • 68 procent av de svenska respondenterna från internationellt verksamma företag säger att de har en tydlig satsning på digitalisering inom sina organisationer.
  • På företag som endast är verksamma nationellt i Sverige uppger endast vartannat företag (55 procent) att de satsar på digitalisering.

I Sverige prioriterar både de internationella och lokalt verksamma företagen samma saker:

  1. Utbildning av anställda i digitala färdigheter.
  2. Digitalisering av arbetsplatsen för att skapa bättre arbetsmiljö för sina medarbetare.
  3. Introduktionen av nya digitala produkter och tjänster.

Internationella företag lägger större fokus på att stödja sina anställda än lokala företag, och de lägger större fokus på införandet av HR-teknik för personalen och optimering av HR-teknik för en bättre digital upplevelse på arbetet.

Det finns ett stort behov av att integrera HR-verktyg

För att företagen ska kunna dra nytta av fördelarna med sina digitala lösningar måste de integreras i allt högre grad än de gör idag.

  • 40 procent av anställda på internationella företag uppger att de har svårt att hålla jämna steg med alla digitala applikationer.
  • 52 procent av de internationella företagen som ingick i undersökningen uppger att deras HR-applikationer har en hög eller komplett integration.
  • I Sverige har 42 procent svarat att deras HR-applikationer har en hög eller komplett integration.

När det gäller integration av HR-applikationer kommer Sverige näst sist, strax före Kroatien med knappt 42 procent.

"Att hålla sig uppdaterad med de senaste teknikerna är viktigt, men undersökningen visar också att alla verktyg behöver integreras för att förbättra användarvänlighet och effektivitet. Detta gäller inte minst inom HR. Endast när program och applikationer är integrerade med varandra kan de fungera som en helhet. Det kommer då att vara möjligt att utbyta data och möjliggöra de snabba analyser och beslutsunderlag vi vill kunna få ut av våra system." - Magnus Engman, Sverigechef på SD Worx.

Läs mer från SD Works på HRnytt:

Sugen på att kombinera arbete och semester? - Prova Workation

Hur ser framtidens HR-teknologi ut?

Sju frågor till en HR-chef


Om undersökningen

Årets undersökning från SD Worx fokuserade på tre övergripande teman: Digitalisering, talang och flexibilitet.

I februari 2023 samlade SD Worx in data från 16 europeiska länder: Österrike, Belgien, Kroatien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien. Totalt deltog 16 011 anställda och 4 833 arbetsgivare i undersökningen. Resultaten vägdes för att säkerställa en pålitlig representation av varje lands arbetsmarknad.