Snart obligatoriskt att redovisa löneskillnader mellan kvinnor och män
Foto: Isabel N Wedin
PUBLICERAD 12/2/2023
Lästid ca 3 min

Snart obligatoriskt att redovisa löneskillnader mellan kvinnor och män

"S" i ESG, social- och mänsklig hållbarhet kommer att lagstiftas i EU 2024. Det kommer att vara obligatoriskt att redovisa köns- och åldersfördelning i högsta ledningen och löneskillnader mellan kvinnor och män. En annan fråga att besvara är vilken utbildning och kompetensutveckling som ges till anställda. Jenny Westergård, vd på EQ Eu​rope kommenterar.

Berätta om ESG och den nya lagstiftningen i EU 2024

ESG har fått en enorm spridning och från 2024 blir det t o m lagkrav på rapportering av ESG - European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Varje del inom ESG kommer att hanteras separat där "S", (social- och mänsklig hållbarhet) är avgörande för både "E" (environmental) och "G" (governance).


För att bolag ska vara konkurrenskraftiga behöver de
ha en jämn fördelning av kvinnor i top management.


Vilka konsekvenser kan detta få för företag enligt din uppfattning?

Det kommer bli stora konsekvenser för bolag att leverera på lagkraven i tid eftersom det redan är nästa år 2024 som lagen träder i kraft.

För att bolag ska vara konkurrenskraftiga behöver de ha en jämn fördelning av kvinnor i top management och se till att löneskillnaderna inte existerar mellan kvinnor och män.

Bolag behöver även få ner talen för sjukskrivningar, burn-out och mental ohälsa hos sina medarbetare, inte minst för att minska personalomsättning och lönsamhet.

Vilka fördelar kan detta få för företag?

När ledare leder på ett sätt som får anställda att må bra och prestera på topp så ökar företagets konkurrenskraft och med ökad konkurrenskraft kommer ökad affärsnytta och lönsamhet.

Vilka inledande steg är viktiga för att få till en förändring?

Inledningsvis behöver man göra en kartläggning av vad man inte uppnår enligt lagkrav och fastställa sin väsentlighetsanalys.

Väsentlighetsanlys innebär att bolagen analyserar sin verksamhet och värdekedja för att prioritera vilka hållbarhetsaspekter som är relevanta för bolaget. Här kommer HR att spela en avgörande roll!

I företag börjar det med att med att “rätt” personer anställs. Genom att säkerställa att bolagets värderingar och strategier efterlevs, kan vi hjälpa företag att t ex attrahera kvinnor till ledande positioner.

En önskan inom social hållbarhet för 2023?

Att ledare i höga positioner och styrelser sätter mätbara mål för social hållbarhet för sig själva och sina team i företaget och följer upp resultatet. Det skulle utan tvekan göra deras verksamhet mer konkurrenskraftig och dessutom skulle de bli mer förberedda inför lagkraven på ESG för 2024.

Här kommer HR att spela en viktig roll och vi ser det som en möjlighet för HR att göra sitt arbete än mer relevant och efterfrågat.

Berätta om dig själv. Vem är Jenny Westergård?

Jag heter Jenny Westergård, VD för EQ Europe sedan september förra året. De senaste 20 åren har jag arbetat i finansbranschen i olika ledande positioner, mestadels i stora företag, främst på SEB där jag jobbade i 17 år. Mitt stora intresse för människor och ledarskap ledde till en examen i psykologi förra året.

EQ Europe AB och vårt systerbolag Kandidata Asia i Singapore grundades av Margareta Sjölund, Ph.D. och huvudmarknaden har varit i Asien de senaste 20 åren. Nysatsning 2022 genom rekrytering av min tjänst för ökad etablering i Sverige och Europa. Vi använder oss av vetenskapliga verktyg med mätbara resultat.

Jag är tacksam för denna kunskap om människor och om vilka metoder som finns för att mäta och påverka hållbarhet och välmående dvs strävan efter att människor ska må bra, utvecklas och hålla över tid. Hållbarhet kan också handla om inkludering, delaktighet, rättvisa, makt - och hur detta påverkar ett företags tillväxt och konkurrenskraft och jag stolt över att bidra till ett bättre och effektivare näringsliv.

Av: Annika Hegardt