Tre av tio säger att de behöver kompetensutveckling
PUBLICERAD 25/10/2023
Lästid ca 2 min

Tre av tio säger att de behöver kompetensutveckling

Både AI och det ekonomiska läget skapar oro hos svenskarna. En nyligen genomförd och omfattande undersökning ger information om hur man ser på AI och arbetsmarknaden.

Möjligheten till kompetensutveckling av medarbetare är på flera sätt avgörande för företag framöver. Det ligger också ett ansvar hos ledarskap och HR.

Från undersökningen

 • Var tionde svensk är orolig för att bli av med jobbet på grund av AI
 • 3 av tio uppger att de behöver utveckla sin yrkeskompetens på grund av AI.
 • Det finns en tydlig skillnad på hur man ser på arbetsmarknadens utveckling mellan mellersta Sverige och norra Norrland

Så här påverkar AI arbetsmarknaden

 • Nästan var femte svensk, 18 procent, använder AI-verktyg på jobbet idag.
 • Fler än var fjärde, 27 procent, tror att de i stor utsträckning behöver förändra sin kompetens på grund av AI.
 • Nästan var tionde svensk, nio procent, är orolig över att förlora sin anställning på grund av AI.

Norrut är svenskarna mer positiva

 • Boende i nordligaste Sverige är klart mer positiva än genomsnittet. I Norrbotten tror hela 73 procent och i Västerbotten 64 procent att arbetsmarknaden kommer utvecklas positivt.
 • Det är en tydlig ökning från i fjol då 67 procent i Norrbotten och 54 procent i Västerbotten var positiva.

Hur se svenskarna på sin egen kompetens?

 • En stor del av de tillfrågade, 74 procent, svarar att de känner sig attraktiva på arbetsmarknaden.
 • Samtidigt svarar så många som var femte, 20 procent, att de inte tror sig ha rätt kompetens för att vara attraktiva på arbetsmarknaden.

45 procent är beredda att flytta

 • Viljan att flytta till en annan ort på grund av jobb har ökat från i fjol. Då svarade knappt fyra av tio, 37 procent, att de skulle vara beredda att flytta till en annan ort för ett nytt jobb.
 • I år svarar 45 procent att de skulle kunna tänka sig det.
 • Av de som inte känner sig attraktiva på arbetsmarknaden kan hela 59 procent tänka sig att skola om sig.
 • 74 procent kan tänka sig att byta bransch.

Topplista över optimism

Här är vi som mest optimistiska, rangordnat från störst till minst optimism.
Län med över 80 respondenter.

 1. Norrbotten 73 %
 2. Västerbotten 64 %
 3. Stockholm 49 % Blekinge 49 %
 4. Halland 47 %
 5. Uppsala 47 %
 6. Västra Götaland 45 %
 7. Västmanland 45 %
 8. Örebro 45 %
 9. Värmland 44 %
 10. Jönköping 43 %
 11. Skåne 42 %
 12. Västernorrland 42 %
 13. Kronoberg 41 %
 14. Östergötland 39 %
 15. Södermanland 39 %
 16. Dalarna 38 %
 17. Kalmar 38 %
 18. Gävleborg 23 %

Läs mer om AI på HRnytt

Så säkerställer du att AI inte tar ditt jobb

Hur påverkas HR av AI-utvecklingen?

Så kompetensutvecklar du med hjälp av AI


Om undersökningen

Lernia har genomfört en omfattande undersökning (5000 respondenter insamlade av Demoskop) om svenskarnas syn på AI:s intåg på arbetsmarknaden, men också frågor om hur man bedömer arbetsmarknadens utveckling där man bor och synen på sin egen konkurrenskraft.