Unga tjänstemän vill ha en inkluderande arbetskultur
Foto: Christoffer Edling
PUBLICERAD 23/2/2024
Lästid ca 3 min
Intervju

Unga tjänstemän vill ha en inkluderande arbetskultur

Atrium Ljungberg har tagit fram en ny rapport om unga tjänstemän i Sverige. Det är den största analysen som har gjorts på senare år. Rapporten belyser bland annat vikten av att våga misslyckas, möjlighet till personlig utveckling och livsbalans.

I en intervju för HRnytt berättar Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef hos Atrium Ljungberg mer om rapportens slutsatser.

Varför har ni valt att ta fram en rapport om unga tjänstemän i Sverige?

Vi lever i en tid där arbetslivet genomgår snabba förändringar, drivna av teknologisk utveckling, ett nytt världsläge, förändrade arbetssätt och inte minst en ny generations inträde på arbetsmarknaden.

För oss är det avgörande att förstå de unga tjänstemännens värderingar och behov. Denna förståelse ligger till grund för hur vi utformar framtida arbetsplatser och stadsdelar som är attraktiva, hållbara och därigenom skapar värde för våra hyresgäster.


En av de mest slående insikterna från rapporten är den starka önskan om en arbetsplats som erbjuder både psykosocial trygghet och möjligheter för personlig utveckling.


Varför är det viktigt att analysera skiften i värderingar och attityder på arbetsmarknaden, enligt dig?

Skiften i värderingar och attityder på arbetsmarknaden ger oss viktiga ledtrådar om hur vi ska utforma arbetsmiljöer som svarar mot medarbetarnas behov och förväntningar.

En djupare förståelse för dessa skiften möjliggör för oss att skapa mer än bara fysiska platser för arbete; vi kan skapa miljöer som inspirerar till innovation, främjar hälsa och välbefinnande och stöder en balanserad livsstil. Det är grundläggande för att attrahera och behålla talang och för att företag ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftiga.

Vad skulle du vilja lyfta fram från rapporten?

En av de mest slående insikterna från rapporten är den starka önskan om en arbetsplats som erbjuder både psykosocial trygghet och möjligheter för personlig utveckling. Arbetsgivare som kan erbjuda det har överlägset högst social status i den här gruppen.

Unga tjänstemän värderar en öppen och inkluderande arbetskultur där de kan uttrycka sig fritt och vara en del av beslutsprocessen. Hälsa och välbefinnande prioriteras högt, de vill ha träningsfaciliteter på jobbet. Dessutom lyfter rapporten fram behovet av flexibilitet, inte bara i termer av arbetstider utan också i var och hur arbete utförs. Dessa insikter är centrala för Atrium Ljungbergs fortsatta arbete med att utveckla arbetsplatser och stadsdelar.

Berätta kort om dig själv. Vem är Linus Kjellberg?

Jag är affärsutvecklingschef hos Atrium Ljungberg som bland annat utvecklar Stockholm Wood City, Slakthusområdet och Nya Slussen i Stockholm och Lindholmen i Göteborg. I stort sett hela min karriär har kretsat kring att utveckla innovativa och hållbara arbetsplatser och stadsdelar som möter framtidens behov.

Exempel på vad rapporten visar:

 • Psykosocial trygghet
  För de unga är det extra viktigt att våga misslyckas (klantacceptans) och inte känna oro för att gå in i väggen (som hälften oroar sig för).
 • Jaget kommer först i ungas arbetsliv
  Personlig utveckling, lärandetörst och bekräftelsebehov. Att utvecklas (68%) och tjäna pengar (47%) är mycket viktigare än att skapa en bättre värld (13%).
 • Hälsa
  Hälften vill ha ett gym på arbetsplatsen, dubbelt så populärt som att ha ett kafé. Vikten av hälsofrämjande arbetsplatser ökar. Fokus på medarbetares välmående upplevs ge arbetsgivare mest social status.
 • Livsbalans
  Unga vill ha tids- och platsflexibilitet (du bestämmer mer över var och när du jobbar). Och känslomässig balans, 2/3 tycker att medarbetare ska kunna visa sina känslor, t ex gråta, vara arga eller nedstämda.

Annika Hegardt

Läs mer på HRnytt:

Unga vill leda men saknar mentorskap

Här erbjuds unga plats i ledningsgruppen

90 miljoner kronor går till ungt ledarskap


Om rapporten

Atrium Ljungberg har tagit fram en ny stor rapport om unga tjänstemän i Sverige (20-35 år). Med hjälp av Norstat har ca 1 200 tjänstemän intervjuats för att analysera skiften i värderingar och attityder på arbetsmarknaden – och skillnaderna mellan yngre och äldre.