Nästan hälften av svenska företag tror inte de kommer att nyanställa 2023

Lästid : 3 min

Nästan hälften av svenska företag tror inte de kommer att nyanställa 2023

Det ser ut att bli ett ekonomiskt oroligt år enligt rapporten State of Spending 2023. Nästan hälften av tillfrågade svenska företag vill ha bättre kontroll över hur de hanterar utgifter under året.

Drar ner kostnader

 • 45 procent av små och medelstora svenska företag är oroliga att de inte kommer klara året om inte mer ekonomiskt stöd erbjuds.
 • 47 procent, uttrycker planer på att förbättra kontrollen över sina utgifter och hur de kan dra ner kostnaderna.

Trots att hela 47 procent av svenska företag inte bedömer sig redo att hantera en recession, är det fortfarande en majoritet som upplever sig klara av det. Det är förvisso glädjande nyheter, men det betyder inte att det inte blir ett år präglat av ekonomiska utmaningar.

 


Mer pengar läggs på initiativ som mer direkt genererar värde för affären som utbildning av anställda och investeringar i programvarulösningar.


Betydande nedskärningar väntar

 • För 47 procent av företagen kan det komma att innebära lönesänkningar.
 • 47 procent befarar att de kommer behöva säga upp en betydande del av personalen.
 • Bland mindre företag är den andelen större – hela 56 procent bland företagen med under 10 miljoner kronor i omsättning.
 • Även nyrekrytering väntas stanna av, då 47 procent inte tror sig ha möjlighet att anställa ny personal i år.
 • 22 procent, överväger att skala ner verksamheten.
 • 24 procent överväger att helt stänga på vissa marknader för att ta sig igenom 2023.

Omkring hälften av de tillfrågade svenska företagen vill ha bättre kontroll över hur de hanterar utgifter under 2023. Utgifter som många kommer dra ner på är exempelvis förmåner, sociala aktiviteter och gåvor till anställda.

I stället läggs mer pengar på initiativ som mer direkt genererar värde för affären, så som utbildning av anställda och investeringar i programvarulösningar.

Det viktiga elprisstödet

Så här i slutet av januari 2023 är det ännu inte helt klart huruvida svenska företag kommer att omfattas av regeringens elprisstöd eller ej, och några fler stöd för företag har ännu inte rullats ut av regeringen.

Vad anser företagen skulle hjälpa dem att dra ner på kostnaderna?

 • 36 procent uppger tillgång till finansiell teknik för att effektivisera processer.
 • Lika många efterfrågar större tillgång till kunnig personal för att utöka kompetensen bland de anställda.
 • En tredjedel av respondenterna, 34 procent, ser gärna att det blir lättare att söka ekonomiskt stöd så som lån och krediter för att förbättra kassaflödet,
 • 33 procent önskar mer och bättre stöd från regeringen

"Det är helt klart en delad bild av 2023 som målas upp för svenska företag, för samtidigt
som tuffa tider råder så bjuder situationen också på möjligheter att se över sina ekonomiska processer och göra nödvändiga justeringar. Att hela 47 procent av beslutsfattarna vi pratat med är fast beslutna
att få bättre grepp om sin ekonomiska situation och utgiftshantering är fantastiskt att se,
och nu är en idealisk tidpunkt att fokusera på att få lösningar och verktyg på plats för att

hjälpa till att navigera genom vad som tycks blir ett tumultartat år."
Hélène Podsadni Nilsson, Nordenchef på Pleo

Om undersökningen

Undersökningen utfördes av Censuswide på uppdrag av Pleo i november 2022, och inkluderar svar från 503 Sverigebaserade seniora beslutsfattare hos företag med 50–500 anställda.